Neziskovky o.p.s. – Hodnocení pracovního výkonu

Díky spolupráci LSD (Linux server development) a neziskovky.cz jsme se dostali s kolegou na kurz, který se konal dnes v pátek od 9:30 na Praze 1. Díky bohu, mě má škola uvolnila a já se tak mohl účastnit.

Téma kurz bylo “hodnocení pracovního výkonu”, lektorem byl ing. Němeček. Bylo nás 10, z toho všichni až na moji maličkost a kolegu byli vedoucí nějaké neziskové organizace.

Samozřejmě se většina diskuzí, které se přímo Díky spolupráci LSD (Linux server development) a neziskovky.cz jsme se dostali s kolegou na kurz, který se konal dnes v pátek na nějaké problémy nezisku. Bylo pro mě zajímavé sledovat, že některé problémy prakticky neexistují v komerčním projektu. Problém neziskovek je, že lidé v nich mají sice mnohokrát větší sociální cítění a “velké srdce”, ale jejich kvalifikace na pozici, kterou vykonávají není zcela dostatečná.

Jeden pán vyprávěl příklad, kdy jeho ekonomka počítala položky, které měla v excelovské tabulce na kalkulačce a následně hodnoty, které napočítala a psala zpět do excelu. Nutno podotknout, že s chybami…

Velký problém je také to, že počet lidí, co chtějí pracovat v nezisku, není tak velký. Musejí si tedy své zaměstnance “vychovávat” (to stojí čas a peníze), mít k nim úctu a neustále je motivovat. Lidé z nezisku, co dnes byli na kurzu, se k mému překvapení shodli, že člověk, který je neschopný ale ochotný, je lepší než ten, co je schopný a neochotný.

Já měl problém s tím, že ochotný ale neschopný člověk dle mého způsobí svou neznalostí více schopností a tím pádem stojí více peněz. A to nemluvím o pokusech ho vyškolit na něco, co by umět měl, bohužel však neumí.

Hodnocení pracovního výkonu se musí dělat často a individuálně (nejlépe krátké dotazníky, které se potom konzultují v pohodovém prostředí).

Závěrem musím zdůraznit: klobouk dolů před všemi, co neziskový sektor mají jako práci, protože řešit X tisíc dílčích problémů, za malou almužnu není opravdu pro každého.