Prokopské údolí (prezentace)

Geografie

Obr.Jan Ružička

Prokopské údolí patří mezi nejcennější přírodní území v Praze. Má rozlohu 106 ha a rozkládá se na území katastrů Hlubočepy a
Jinonice. Prokopské údolí vede zhruba od Nových Butovic, kolem Velké Ohrady a Barrandova až do Hlubočep.

Protéká tudy Dalejský potok, do kterého se vlévá potok Prokopský, podle kterého se jmenuje údolí.

Území bylo státní přírodní rezervací vyhlášeno v roce 1978.

 

Přírodní rezervace

Údolí je vyhlášeno za přírodní rezervaci, navazují na něj ale také další rezervace jako např. přírodní památka Opatřilka-Červený

Obr.Jan Ružičkalom. Do přírodní rezervace spadá také lesnatý Dalejský háj. Prokopské údolí je jediný větší kus přírody, který se nachází nedaleko všech okolních sídlišť

Flora a fauna

Nachází se zde bohatá Flora i Fauna.Např. Klukovické koupaliště nad nímž se nachází mnoho jeskyň, např. korálová jeskyně, která je dlouhá 22m. Nad jeskyní je vyhlídka na Dalejský háj, což je jeden z mála listnatých hájů v Praze. Lesní porosty tvoří téměř 50 % rozlohy této rezervace.

 

Prokopské jezírko

Také Prokopské jezírko je známé z filmů jako Pelíšky (1999), jezírko vzniklo vytěžením kvalitních vápenců. Zatopeno bylo roku 1905 po odstřelu skály. Jezírko je napájeno spodní vodou. jeho hloubka je cca 10m.

Správa parku

prokopskeudoli

Údolí je v péči Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Ten zde touží po vybudování širokých a pohodlných cest, které však zničí ojedinělý ráz této místy až stepní krajiny, poškodí místní vzácnou flóru a přitáhnou další davy turistů. ředníci počítají i s vybudování dalších cyklostezek, kterými protkají celou rezervaci. Prokopské údolí zatím nabízí upravené cyklotrasy, naučnou stezku a pochod po modré, nenáročné turistické značce.

Centrum Tereza

V malém domku ve svahu nad levým břehem Dalejského potoka na místě zvaném Opatřilka – Červený lom se nachází centrum ekologické výchovy – terénní základna zvaná TEREZA. Ta je o víkendech a prázdninách pronajímána skupinkám dětí a mládeže a dalším organizacím, které mají zájem o ekologii a ochranu přírody. Dalším aktivním spolkem týkajícím se této jedinečné lokality je Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, vytvořená na popud městské části Praha 5.

prezentace_prokopak

 

Adršpašsko-teplické a Prachovské skály

Skála je označení pro větší souvislý výchoz skalních hornin na zemský povrch, který může být lehce zvětralý.

Obr.Ružička Jan Skály v české republice jsou poměrně dost rozšířené, většinou jsou to turistická místa, kam se v turistických sezonách přijíždí podívat hodně lidí, a kde se nacházejí specifické útvary pro zvětralý pískovec. Na pískovec působí povětrnostní vlivy, voda, slunce, vlhko a tak se postupně některé části velkých pískovců odlamují ze zvětralého celku, a tvoří se tak Skalní města (útvar několika skal pohromadě), brány, kaňony, sloupy… a mnoho dalších útvarů. Adršpašsko-teplické skály

 

CHKO broumovsko

 

Obr.Ružička Jan

CHKO broumovsko je oblast kde jsou i Adršpašsko-teplické skály, se nachází ve východních Čechách v tzv. Broumovském
výběžku. Součástí jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické a Broumovské stěny. Rozloha: 410 km2, nadmořská výška: 350 m – 880 m. Adršpašsko-teplické skály mají rozlohu 17 km km2 patří k největším skalním městům ve střední Evropě. Z nepropustného opukového podloží zde vystoupily mohutné skály, které před geologicky dávnými věky tvořily celistvou pískovcovou tabuli. Vlivem vody, větru, mrazu a slunce se zde vytvořilo velké množství věží, kaňonů a roklí, které dostaly od lidí romantické názvy.

Obr.Ružička Jan

Prachovské skály

Prachovské skály se nacházejí 10km severovýchodně od Jičína,na území CHKO Český ráj, leží jedno z nejnavštěvovanějších skalních měst u nás o výměře 262,2 ha. V Prachovských skalách se setkáte s tzv. kamennými voštinami, jimž se říká aeroxysty. Je to povrchová modelace horniny důlky a drobnými otvory. Vznikají větráním horniny, na němž se podílejí klimatické příčiny (voda, mráz, vítr, déšť) a lišejníky a mechy, které rozrušují některá měkká místa obnažených skalisek. Prachovské skály byly v pravěku na mnoha místech sídlištěm lužického lidu (10. -7. stol. př. n. l.), od 6. -10. staletí byly celé Prachovské skály osídleny Charváty. (Starý hrádek, Nový hrádek, Na skalách, Na stájích, u hotelu Skalní město nad Prachové). Zachovaly se zbytky valů a mohyly.