Lisabonská smlouva

Obr.Jan RužičkaLisabonská smlouva, nebo taky reformní smlouva je smlouva podepsaná 13. prosince 2007 v Lisabonu. Smlouva byla odmítnuta referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005. Lisabonská smlouva má zajistit efektivní fungování EU do budoucna, a hlavně změnit stávající smlouvy, které dosud platí. Zásady lisabonské smlouvy byly vypracovány, když Německo předsedalo EU v první polovině roku 2007. Lisabonská smlouva byla definitivně dohodnuta až v Bruselu 21. – 22. června 2007. Kritici tvrdí, že schválení smlouvy by vedlo k výraznému omezení suverenity jednotlivých států EU. Dalším terčem kritiky je fakt, že členské státy již nebudou mít komisaře v každé komisi, čímž ztratí velkou část vlivu na rozhodování EU. Lisabonská smlouva je předmětem časté kritiky, zvláště tím že pokračuje v nastoleném trendu dalšího prohlubování integrace.

Stav ratifikace

Irsko, Polsko a Česká republika jsou poslední země, které ještě nepodepsali Lisabonskou smlouvu. Komplikované referendum bylo v Irsku, kde Irové v prvním referendu, které se konalo 12. června 2008, lisabonskou smlouvu odmítli. Irsko dostalo od EU záruky a následně vypsalo druhé referendum a to 2. října 2009, více než 2/3 Irů lisabonskou smlouvu schválili. Polský prezident Lech Kaczyński hned po ratifikaci v Irsku smlouvu podepsal 10. října 2009.

Ratifikace v ČR

Obr.Jan Ružička18. února lisabonskou smlouvu schválila poslanecká sněmovna. 6. Května smlouvu schválil senát. Prezident Václav Klaus dosud smlouvu neratifikoval. Všechny politické strany s výjimkou KSČM lisabonskou smlouvu podporovali. KSČM vyžadovala, aby se o lisabonské smlouvě hlasovalo v referendu. 3. listopadu 2009 v 15 hodin prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu svým podpisem ratifikoval. Zároveň vyjádřil ostrý nesouhlas s formou, kvalitou i obsahem rozhodnutí ústavního soudu a prohlásil, že vstoupením smlouvy v platnost „navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem.