tridy a objekty

Třídy a objekty v C#

Proč je tam zas obrázek lega? – Když jsem se učil objektové programování, tak to ve škole někdo vysvětloval jako lego. Třídy a objekty jsou základ objektového programování.

Třída a její vlastnosti se daklarují takto. V třídě jsou také dva konstruktory, jeden se vstupnímy a druhý bez vstupních parametrů.

class Banana
{
protected string NazevBananu;
protected int Sirka;
protected int Delka;
public Banana()
{
NazevBananu = String.Empty;
Sirka = 0;
Delka = 0;
}
public Banana(string iNazevBananu, int iSirka, int iDelka)
{
NazevBananu = iNazevBananu;
Sirka = iSirka;
Delka = iDelka;
}

Zapouzdření vlastnosti třídy v C#

Nastavte vlastnosti na protected a set() a get() funkce. 

Vytvoření objektu

Třída výše se jmenuje “Banana”. Tak si vytvoříme objekt, který se bude jmenovat MujBanana. Ten objekt se musí vytvořit v metodě mail. Třída se deklaruje mimo main, nejlépe předtím.

Banana MujBanana = new Banana("Muj prvni banan", 3, 13);

Co je to .this?

this odkazuje na současnou instanci třídy.Příklad v konstruktoru nějaké třídy:
public Okurka(int Sirka, int Delka)
{
this.Sirka = Sirka;
this.Delka = Delka;
}

Instanční metody

K instančnímu členu třídy (proměnná, vlastnost, metoda, událost) lze přistupovat pouze přes platnou instanci třídy, tj. třídu vytvořenou pomocí klíčového slova New.


Ke statickému členu třídy lze přistupovat bez nutnosti vytvoření instance třídy (nelze k němu přistupovat přes instanci třídy).

Takže příklad instanční metody: Mám metodu OloupatBanana(), která je napsané někde v té třídě Banana, abych jí zavolal musím pak napsat jméno objektu a pak té metody: MujBanana.OloupatBanana();

Komentáře

komentářů

Autor

Jan Ružička

Pracuji v marketingu, dělám a starám se o weby, SEO, vymýšlím reklamy a mnoho dalšího. Více informací o mně naleznete na mém profilu na Linkedin.com.