abstraktni trida ruzickajan

Abstraktní třídy a výjimky v C#

Abstraktvní třídy narozdíl od normálních tříd nevytváří žádné instance. Obsahují abstraktní metody, ale také normální metody. V abstraktní třídě se nedefinuje obsah. Slouží tedy hlavně pro to, aby se od nich dalo dědit.

Definice Abstraktní třídy

public abstract class AbstaktniTrida{...}

Dědit od abstraktní třídy můžeme pak takto:
public class OdvozenaTrida : AbstraktniTrida {...}
Pomocí příkazu override můžeme metodu, kterou jsme definovali v abstraktní třídě přepsat.

Vyjímky

Vyjímka odchytává chyby, které se stali v našem kódu. Můžeme chytat vyjímky pomocí bloku try and catch. Do try {} se dá část kódu, v které může být problém, když se nesplní spustí se blok s catch{}. Existuje také blok finally{}, který se stane vždy ať už se spustil blok catch či ne. Blok finally slouží hlavně k tomu, aby jsme po sobě uklidili (např. uvolnění paměti).

Komentáře

komentářů

Autor

Jan Ružička

Pracuji v marketingu, dělám a starám se o weby, SEO, vymýšlím reklamy a mnoho dalšího. Více informací o mně naleznete na mém profilu na Linkedin.com.