Maturita 2015 – Databázové systémy

 1. Relační databázové systémy (terminologie)
 2. Modelování relační databáze – návrh konceptuálního schématu ruční metodou.
 3. Modelování relační databáze – konceptuální digram, ER diagram pomocí modelovacího nástroje.
 4. Relační databáze – údržba a úpravy dat v databázi, důvody, příklady provedení
 5. Normalizace dat relační databáze.
 6. Integrita dat databáze – popis, rozdělení
 7. Integrita dat databáze – způsoby nastavení, příklady
 8. Typy a historie databázových systémů.
 9. Architektura databázových systémů Klient/Server
 10. Etapy vývoje databázového systému.
 11. Dokumentace k databázpovým aplikacím, cílová skupina, obsah.
 12. Jazyk SQL – Úvod, historie, základní popis, rozdělení.
 13. Jazyk SQL – DDL a DML příkazy
 14. Jazyk SQL – Spojování tabulek
 15. Jazyk SQL – Agregační funkce, a seskupování záznamů.
 16. Jazyk SQL – Vnořené SQL příkazy.
 17. Transakce, popis a vlastnosti, ACID
 18. Indexace dat v databázi, důvody, provedení
 19. Jazyk SQL – Transakce, příklady na klientovi
 20. Jazyk SQL – Uložené procedury, druhy, spuštění.
 21. Současné databázové systémy – MS Access, MySQL, MSSQL
 22. MS SQL Server – Popis, instalace, verze, popis služeb. (instalace sql serveru, instalace sql manageru, hrátky v SQL, verze & edice)
 23. MS SQL Server – Management studio, správa serveru.
 24. MS SQL Server – Export/import dat z databáze, zálohování a archivace dat
 25. MS SQL Server – Uživatelská oprávnění a role
 26. Tvorba klientských aplikací C# k systému MS SQL server – Třída SQLConnection, praktický příklad.
 27. Tvorba klientských aplikací C# k systému MS SQL server – Třída SQLCommand, praktický příklad.
 28. Tvorba klientských aplikací k systému MS SQL server – Console, Appconfig.
 29. Tvorba klientských aplikací k systému MS SQL server – Transakce a vyjímky.
 30. Tvorba klientských aplikací k systému MS SQL server – Winaplikace, Appconfig