Jednotky obsahu

 
Jak je velká rozloha státu, velikost vodní plochy, rozsah stavebního pozemku, vyjadřuje fyzikální veličina obsah. Obsah je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost plochy. Jiné názvy jsou plocha, výměra, rozloha. Obsah je mírou (tedy charakteristikou velikosti) dané dvourozměrné části prostoru. 1 metr čtvereční si můžeš představit jako čtverec o straně 1 metr. Stejně tak centimetr čtvereční, milimetr čtvereční, atd. V praxi se často užívá jednotek ar a hektar. 1 ar si můžeš představit jako čtverec o straně 10 m, 1 hektar jako čtverec o straně 100 m.

jednotkyobs